Wyburzenia

Roboty wyburzeniowe i rozbiórkowe.

Recykling gruzu betonowego i ceglnego za pomocą kruszarki.
Posiadamy decyzje na transport odpadów innych niż niebezpieczne
(betonu, gruz, gruz ceglany, zmieszane odpady z betonu i gruzu ceglanego oraz inne odpady z budowy, remontów i demontażu)
Nasze koparki wyposażone są w młot hydrauliczny, nożyce do wyburzeń

Przesiewamy gruz na różne frakcje.

Dostarczamy gruzo-beton, gruz kruszony, gruz betonowy, ceglano-betonowy, ceglany, odsiew z kruszarki.