Roboty sanitarne

Wykonujemy zewnętrzne sieci sanitarne:

  • sieci wodociągowe z rur PE oraz PCV
  • sieci kanalizacyjne
  • sieci odwadniające oraz deszczowe
  • przyłącza wodociągowe
  • przyłącza kanalizacji sanitarnej
  • przyłącza kanalizacji deszczowej
  • montaż separatorów
  • przydomowe oczyszczalnie ścieków
  • odwodnienia oraz drenaże opaskowe

Dzięki współpracy z hurtowniami i producentami mamy dostęp do najniższych cen na materiały.