Prace ziemne

Wykopy oraz prace ziemne:

 • wykopy pod fundamenty
 • wykopy pod budynki, hale
 • wykopy pod sieć wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną i telekomunikacyjną
 • wykopy pod przyłącza elekryczne, teletechniczne
 • wykopy pod szamba, montaż.
 • korytowanie pod parkingi, drogi hale, parkingi, chodniki, inne
 • niwelacje terenu
 • wymiana gruntu
 • utwardzanie nawierzchni, zagęszczanie
 • dostawa kruszyw do utwardzenia dróg, podjazdów
 • kompleksowa budowa dróg dojazdowych